Art. 235 KK | Tworzenie Fałszywych Dowodów dla Podjęcia Ścigania o Przestępstwo | Kodeks Karny

Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualizacja 15.02.2017 r. MG