Treść Art. 230 KK

§ 1.

Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Znalazłeś treść Art. 230 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczący spraw karnych- Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną dotycząca płatnej protekcji biernej  możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – W przypadku zarzutu z Art. 230 KK w zależności od okoliczności danej sprawy zawsze warto starać się o zakwalifikowanie jej z § 2 powyższego artykułu –  jako  wypadek mniejszej wagi.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej płatnej protekcji biernej i potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy –  W przypadku kwalifikacji czynu jako wypadku mniejszej wagi możliwe jest zastosowanie Art. 66 KK – Warunkowe Umorzenie Postępowania. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).