Treść Art. 231 KK

§ 1.

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4.

Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

Znalazłeś treść Art. 231 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczący spraw karnych – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o nadużycie uprawnień możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – Przede wszystkim pociągnąć do odpowiedzialności karnej można osobę będącą funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Art. 115 § 13 KK. Dodatkowo zawsze zbadać trzeba zakres uprawnień i obowiązków należący do kompetencji sprawcy.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza i potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – Warto zaznajomić się z Art. 115 § 13 KK – Funkcjonariusz Publiczny oraz Art.228 KK – Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną. Należy również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).