Treść Art. 223 KK

§ 1.

Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza
publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2.

Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Znalazłeś treść Art. 223 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczące spraw karnych – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o czynną napaść na funkcjonariusza publicznego możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – Do skazania z Art. 223 KK konieczne jest wykazanie, że dana osoba jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu prawa karnego – Art. 115 §13 KK. Istotnym elementem będzie również wykazanie, czy w czasie popełnienia czynu osoba ta, pełniła obowiązki służbowe – jeśli nie to skutkować to może zmianą kwalifikacji czynu.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej czynnej napaści na funkcjonariusza i  potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – Należy zapoznać się z Art. 115 § 13 KK – Funkcjonariusz Publiczny oraz z Art. 222 KK – Naruszenie Nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).