Treść Art. 222 KK

§ 1.

Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Znalazłeś treść Art. 222 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasze artykuły dotyczące przestępstw przeciwko zdrowiu –  Przestępstwa Przeciwko Zdrowiu, spraw karnych – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o naruszenie nietykalności cielesnej możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – do skazania z Art. 222 KK konieczne jest wykazanie, że dana osoba jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu prawa karnego. Lista funkcjonariuszy zawarta jest w Art. 115 § 13 KK. Dodatkowo konieczne jest ustalenie czy w czasie popełnienia czynu osoba ta pełniła obowiązki służbowe, np. Naruszenie nietykalności policjanta po służbie może skutkować odpowiedzialnością z Art. 217 KK, a nie z Art. 222 KK. Możliwe też jest zabieganie o warunkowe umorzenie postępowania.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej gróźb karalnych i potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – z uwagi na niskie zagrożenie karą należy zwrócic uwagę na Art. 23a KPK (mediacja) oraz na artykuł Art. 66 KK – Warunkowe Umorzenie Postępowania. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).