Art. 221 KK | Niezawiadomienie o Wypadku przy Pracy | Kodeks Karny

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Aktualizacja 6.03.2017 r. MG