Art. 219 KK | Niezgłoszenie Danych dotyczących Ubezpieczenia Społecznego | Kodeks Karny

Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualizacja, 3.03.2017 r. MG