Treść Art. 190 KK

§ 1.

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Znalazłeś treść Art. 190 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczący spraw karnych – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o groźby karalne możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony? albo pokrzywdzonego – Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?.

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – do skazania z Art. 190 KK konieczne jest wykazanie, że groźba wzbudziła uzasadnioną obawę jej spełnienia. Od okoliczności sprawy będzie zależało dla kogo jaka groźba może być realna. Ocena realności spełnienia groźby najczęściej opiera się na zeznaniach świadków, które trzeba skrupulatnie weryfikować w drodze pytań na rozprawie. Z uwagi na wnioskowy charakter czynu z Art. 190 KK warto starać się porozumieć z pokrzywdzonym i doprowadzić do wycofania wniosku o ściganie, a tym samym do umorzenia postępowania. Możliwe też jest zabieganie o warunkowe umorzenie postępowania.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej gróźb karalnych i potrzebujesz obrońcy lub zostałeś pokrzywdzony i potrzebujesz pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – z uwagi na niskie zagrożenie karą należy zwrócic uwagę na Art. 23a KPK (mediacja) oraz na artykuł Art. 66 KK – Warunkowe Umorzenie Postępowania. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jadnak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).