Treść Art. 186 KK

§ 1.

Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt budowlany lub zespół obiektów niemających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1.

§ 3.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Znalazłeś treść Art. 186 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczący spraw karnych – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną dotyczącą braku dbałości o urządzenia ochronne możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę – Przede wszystkim należy sprawdzić czy w danej sprawie na sprawcy ciążył obowiązek utrzymania urządzeń ochronnych w należytym stanie. Jeśli tak to zawsze trzeba zweryfikować czy działania sprawcy miały charakter umyślny. Jeśli sprawca działał nieumyślnie, jego czyn można zakwalifikować z § 3, a wówczas sprawca podlega łagodniejszej karze – grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli szukasz adwokata w sprawie karnej dotyczącej braku dbałości o urządzenia ochronne i potrzebujesz obrońcy lub pomocy adwokackiej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy –Jeśli chcesz sprawdzić czy działałeś umyślnie w rozumieniu prawa karnego to zapoznaj się z Art. 9 KK. Przeczytaj także o możliwości Warunkowego Umorzenia Postępowania: Art. 66 KK.Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).