Treść Art. 180 KK

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pełni czynności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Znalazłeś treść Art. 180 Kodeksu Karnego. Co dalej?

Dobry traf. Możesz zostać z nami i:

Przeczytaj nasz artykuł Spraw Karnychprzeczytać nasz artykuł dotyczący  – Adwokat Sprawy Karne, a jeśli masz własną sprawę karną o pełnienie czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu pojazdów w stanie nietrzeźwości możesz poznać prawa podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?

Pomysły na Obronę - Adwokat Sprawy Karne.poznać nasze pomysły na obronę –w sprawach, w których sprawca ma działać w stanie nietrzeźwości szczególnie ważne jest zweryfikowanie poprawności dokonanych przez organy ścigania pomiarów w tym między innymi czy sprzęt posiadał wymagany certyfikat, a także w jakich warunkach przeprowadzono pomiary.

Kup Usługi Adwokackie Online.kupić usługi adwokackie – Jeżeli zostałeś oskarżony o czyn z Art. 180 KK i potrzebujesz obrońcy lub pomocy prawnej skorzystaj z Formularza Kontaktowego lub zobacz powiązane usługi adwokackie dostępne online, np. Porada Prawna Prawo Karne.

sprawdzić powiązane przepisy – z uwagi na wymiar zagrożenia karnego możliwe jest Warunkowe Umorzenie Postępowania określone w Art. 66 KK. Warto również zapoznać się z Art. 335 KPK i Art. 387 KPK – tzw. dobrowolne poddanie się karze, bardzo często proponowane w sprawach karnych, a niekoniecznie korzystne dla podejrzanego lub oskarżonego oraz z Art. 115 § 16 KK – tzw. Stan Nietrzeźwości.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące aktualności przepisów - Nota Prawna.Dokładamy starań aby przepisy prawne na stronie były aktualne, jednak zawsze należy sprawdzić czy tekst ustawy nie uległ zmianie. Aktualna treść Ustawy Kodeks Karny jest dostępna za darmo w bazie ISAP pod adresem – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 (trzeba wybrać tekst ujednolicony).