Art. 175 KPK | Prawo do Składania lub Odmowy Składania Wyjaśnień | Kodeks Postępowania Karnego

§ 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.

§ 2. Obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu.

Aktualizacja 22.02.2017 r. MG