Art. 115 § 9 KK | Rzecz Ruchoma lub Przedmiot | Kodeks Karny

Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.

Aktualizacja, 13.03.2017 r. MG