Art. 115 § 5, 6 i 7 KK | Mienie Znacznej i Wielkiej Wartości | Znaczna Szkoda | Kodeks Karny 

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia ,,znaczna szkoda” oraz ,,szkoda w wielkich rozmiarach”.

Aktualizacja 25.02.2017 r. MŻ