Art. 115 § 2 KK | Stopień Społecznej Szkodliwości Czynu | Kodeks Karny

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywacjęsprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG