Utrata prawa jazdy po alkoholu – jak szybko odzyskać uprawnienia?

Utrata prawa jazdy po alkoholu

Kierowcy, którym zdarzyło się prowadzić auto po spożyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości, w obu przypadkach, w razie skazania, muszą się liczyć z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszystkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Mogą się jednak ubiegać się o wcześniejsze odzyskanie swoich uprawnień, a w przypadku wykroczeń – nawet o odstąpienie od orzeczonego zakazu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu

1. Utrata prawa jazdy po spożyciu alkoholu obok orzeczonej kary  sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów (art. 87 § 1 i 3 Kodeksu wykroczeń) na okres od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń)

2. Utrata prawa jazdy za stan nietrzeźwości  obok orzeczonej kary sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata (art. 42 § 1 i 2 Kodeksu karnego)

Uwaga! Czas orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów biegnie od momentu zwrotu prawa jazdy, o ile  nie zostało ono od razu zatrzymane.

Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy

Istnieje jednak możliwość wcześniejszego odzyskania uprawnienia, oczywiście w określonych okolicznościach i przy spełnieniu określonych warunków.

1. Odzyskanie prawa jazdy zabranego po spożyciu alkoholu

Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za wykroczenie dotyczące prowadzenia pod wpływem alkoholu.

  • Zgodnie z art. 39 § 1 Kodeksu wykroczeń, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można jednak ubiegać się m. in. o odstąpienie od wymierzania kary lub środka karnego.
  • Gdy sąd odstąpi od wymierzenia kary będzie mógł również odstąpić od środka w postaci zakazu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że sąd będzie brał pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy.

2. Odzyskanie prawa jazdy zabranego w związku z nietrzeźwością

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za przestępstwo prowadzenia wszelkich lub określonych pojazdów w stanie nietrzeźwości.

  • Zgodnie z art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – przez okres co najmniej 10 lat, sąd może zezwolić na dalsze wykonywanie tego środka w zmienionej wersji, tj. w postaci zakazu prowadzenia jedynie pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.
  • Sąd oceni, czy postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, a także zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zapamiętaj!

  • Aby uzyskać taką zgodę, należy wystąpić z wnioskiem do sądu, który wydał wyrok w sprawie. W toku postępowania sąd dokona oceny, czy zachodzą przesłanki niezbędne do uwzględnienia wniosku.
  • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku, sąd orzeka o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową spełniającą odpowiednie normy, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne.

Ważna informacja!
Pomimo, że skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest dopiero po upływie połowy okresu na który został on orzeczony, wniosek o którym mowa, warto jednak złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Zebranie przez Sąd wszelkich dokumentów, w tym ewentualne przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wyznaczenie posiedzenia, zajmują bowiem zwykle około dwóch miesięcy.

Nasze doświadczenie pokazuje, że sądy wyrażają zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, na warunkach opisanych powyżej, jeżeli skazany uprawdopodobni konieczność posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dlatego ważne, aby we wniosku wskazać okoliczności, potwierdzające fakt, że uprawnienia do prowadzenia pojazdu są potrzebne sprawcy z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy, dojazd do pracy, opiekę nad małoletnimi dziećmi czy opiekę nad osobą bliską. Oczywiście powołując się na konkretną okoliczność, warto przedstawić potwierdzające ją dowody , jak chociażby umowę o pracę.

Prowadząc pojazd wyposażony w blokadę alkoholową w okresie wykonywania środka karnego, należy pamiętać o konieczności posiadania przy sobie zaświadczenia o przeprowadzanym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową oraz dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Praktyka spraw

Jesteśmy kancelarią adwokacką mającą duże doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Jeżeli szukasz kancelarii, która od strony teoretycznej i praktycznej zajmuje się sprawami dotyczącymi wcześniejszego odzyskania prawa jazdy  – dobrze trafiłeś.

ŻAKIEWICZ ADWOKACI to zespół dobrze wykształconych, bystrych i odpowiedzialnych adwokatów, radców prawnych i prawników. Przeczytaj rekomendacje naszych klientów.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub umów się na spotkanie online.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń