Jazda pod wpływem – Level Hard

W przypadkach prowadzenia pojazdu w stanie znacznego upojenia alkoholowego bądź pod znacznym wpływem środków odurzających obronę należy prowadzić w sposób aktywny ale i rozważny.

W niektórych tego typu przypadkach skazanie bez przeprowadzenia rozprawy bądź dobrowolne poddanie się karze faktycznie może być najlepszym rozwiązaniem jednak zależy to od tego czy propozycja Prokuratora jest propozycją rozsądną, uwzględniającą całokształt okoliczności sprawy. Należy podkreślić, że w ramach skazania bez przeprowadzenia rozprawy wymiar kary zasadniczej oraz środków karnych zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i świadczenia pieniężnego uzgadniany jest z Prokuratorem najczęściej telefonicznie, podczas przesłuchania podejrzanego. Prokurator, nie dysponując wówczas aktami sprawy i nie wiedząc co podejrzany ma na swoją obronę, proponuje wymiar kary i środków karnych uwzględniający wyłącznie stopień nietrzeźwości sprawcy i to czy jest osobą uprzednio karaną.

Prokurator nie rozważa wszystkich okoliczności przedmiotowych i podmiotowych występujących w czynie sprawcy takich jak czas i miejsce prowadzenia pojazdu, okoliczności zatrzymania do kontroli drogowej, sposobu życia sprawcy przed i po popełnieniu przestępstwa. Tymczasem nieposzlakowana opinia sprawcy, prowadzenie ustabilizowanego trybu życia, krytyczny stosunek do popełnionego czynu czy też wykonywanie pracy zarobkowej przy użyciu samochodu mogą mieć fundamentalne znaczenie dla wymiaru kary i środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Dlatego tak ważne jest akcentowanie tych okoliczności w toku postępowania.

Nie ulega wątpliwości, że nawet minimalny ustawowy wymiar zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynoszący 3 lata i wysokość świadczenia pieniężnego nie mniejsza niż 5.000 zł stanowią surową i dolegliwą represję. Niemniej jednak kodeks karny daje sądowi podstawy do orzeczenia tych środków w znacznie wyższym wymiarze. Dlatego też, w sprawach, w których stężenie alkoholu było wysokie należy podjąć aktywną obronę i walczyć o to by wymiar środków karnych, a także kary nie były niewspółmiernie surowe i warunkowane wyłącznie stopniem nietrzeźwości kierującego.

W naszej ocenie, najlepsze warunki do przedstawienia argumentów przemawiających za złagodzeniem reakcji karnej daje rozprawa sądowa. W jej toku można złożyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące okoliczności zdarzenia, a także te dotyczące sposobu życia oskarżonego przed popełnieniem przestępstwa i jego postawy po popełnieniu czynu.

Mimo, że stopień nietrzeźwości jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wymiar kary oraz środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, to nie jest to przesłanka jedyna, którą sąd powinien mieć na uwadze decydując o karze, zakazie i świadczeniu pieniężnym na cel społeczny.

Skontaktuj się z adwokatem i dowiedz się czy zaproponowana przez Prokuratora kara jest w istocie karą sprawiedliwą i adekwatną czy też jest karą niewspółmiernie surową. Nie jest wykluczone, że decydując się na aktywną obronę przed Sądem, uzyskasz łagodniejszy wyrok.

 1. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum,
 2. ale większość zmieniła się pod wpływem dodanego
 3. humoru czy przypadkowych słów, które nawet w naj

 

 1. mniejszym stopniu nie przypominają istniejących. Je
 2. śli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepi
 3. ej mieć pewność, że nie ma niczego „dziwnego” w śro
 4. dku tekstu. Wszystkie Internetowe generatory Lorem Ipsum ma
 5. ją tendencje do kopiowania już istniejących bloków,
  1. co czyni nasz pierwszym prawdziwym generatorem
  2. w Internecie. Używamy zawierającego ponad 200 ła
  3. cińskich słów słownika, w kontekście wielu znanyc
   1. h sentencji, by wygenerować tekst wyglądający od
  4. powiednio. To wszystko czyni „nasz” Lorem Ip
 6. sum wolnym od powtórzeń, humorystycznych wstawe
 7. k czy niecharakterystycznych słów.

Zostaw komentarz

zwiń rozwiń